[A/I]ChainChronicle[2347]鎖鏈戰記 潜艦の世界 - 香港高登
[登入]
九十九鳥朝縫
引用
01/09/2022 17:30
https://upload.hkgolden.media/comment/qv0wq4qq.zwdj2s33rr4.zkaayzdetrf.in2.png

全Post最慢#bye#
不停重覆
引用
01/09/2022 17:31
見到肉棒但冇跳舞弓#hehe#

D人成日都扮非洲人#hehe#

見解包麻麻慳返個10抽xx(
連保底得2SSR

我覺得好鬼好用[sosad]lm

點為之好用??
表塔無機會出場[sosad]

打到12-5 頭4W都可以3X 就爽嫁啦#yup#
我大小號都係主力
不停重覆
引用
01/09/2022 17:31

大佬你CC 台主來
石你最多#good#
不停重覆
引用
01/09/2022 17:32
https://upload.hkgolden.media/comment/qv0wq4qq.zwdj2s33rr4.zkaayzdetrf.in2.png

全Post最慢#bye#

我小號岩岩過左 12 1
打到噴血
https://upload.hkgolden.media/comment/of5vytab.dxxgh2shqbm.l2ifcj5vpak.0i0.jpg
九十九鳥朝縫
引用
01/09/2022 17:38
https://upload.hkgolden.media/comment/qv0wq4qq.zwdj2s33rr4.zkaayzdetrf.in2.png

全Post最慢#bye#

我小號岩岩過左 12 1
打到噴血
https://upload.hkgolden.media/comment/of5vytab.dxxgh2shqbm.l2ifcj5vpak.0i0.jpg

淨係12-5有重打,
之前有次得幻獸都過到, 今次簡單好多
IF C之世界
引用
01/09/2022 17:43
https://upload.hkgolden.media/comment/qv0wq4qq.zwdj2s33rr4.zkaayzdetrf.in2.png

全Post最慢#bye#

我小號岩岩過左 12 1
打到噴血
https://upload.hkgolden.media/comment/of5vytab.dxxgh2shqbm.l2ifcj5vpak.0i0.jpg

淨係12-5有重打,
之前有次得幻獸都過到, 今次簡單好多

我反而12-4重打好幾次

潛艇角打呢關唔方便,成日比人轉走地形,即刻廢左武功
不停重覆
引用
01/09/2022 17:45
https://upload.hkgolden.media/comment/qv0wq4qq.zwdj2s33rr4.zkaayzdetrf.in2.png

全Post最慢#bye#

我小號岩岩過左 12 1
打到噴血
https://upload.hkgolden.media/comment/of5vytab.dxxgh2shqbm.l2ifcj5vpak.0i0.jpg

淨係12-5有重打,
之前有次得幻獸都過到, 今次簡單好多

我反而12-4重打好幾次

潛艇角打呢關唔方便,成日比人轉走地形,即刻廢左武功

小號岩岩過埋12-3
應該可以清了 #yup#lm
IF C之世界
引用
01/09/2022 17:47
見到肉棒但冇跳舞弓#hehe#

D人成日都扮非洲人#hehe#

見解包麻麻慳返個10抽xx(
連保底得2SSR

我覺得好鬼好用[sosad]lm

點為之好用??
表塔無機會出場[sosad]

打到12-5 頭4W都可以3X 就爽嫁啦#yup#
我大小號都係主力

跟唔到3X,成日開錯次序
不停重覆
引用
01/09/2022 18:11
我正式宣告唔課都可以打爆黃昏#yup#lm
12 5 隻sub係因為我d幻獸出晒探:~(
https://upload.hkgolden.media/comment/w10u2asi.4uxvhooc54n.ssoymelf2k2.e3n.jpg
https://upload.hkgolden.media/comment/bcfn14lp.2xltcjafwhu.mklvwgkhrzc.l2m.jpg
https://upload.hkgolden.media/comment/4w5idffb.u3ummfowrtk.ac1ux5jra3i.2sr.jpg
https://upload.hkgolden.media/comment/1cfa50d5.hk3uvcaglvx.enyhll2kenl.bhy.jpg
https://upload.hkgolden.media/comment/dmhtet4f.v1wn3hjc2op.il3nehkqr2a.jwf.jpg
https://upload.hkgolden.media/comment/znzieadf.k1dhjpl0gss.in2ydfxet1k.wae.jpg
IF C之世界
引用
01/09/2022 18:19
無課D角都咁齊同高突過我xx(
RIP 刑天
引用
01/09/2022 20:35
https://news.qoo-app.com/post/281946?fbclid=IwAR26Ac05tsmXPBbOMZ8eoinPx4rSt9fy43Q-p5CoBs6e6UAWTJ4cSGHQIpE
團長弗格斯
引用
01/09/2022 20:49
click完睇左一次
終於唔再走出黎:o)
https://upload.hkgolden.media/comment/2ofocxja.2vzuz1ept1k.z4yycw5zrjk.tlo.jpg
九十九鳥朝縫
引用
01/09/2022 22:00
click完睇左一次
終於唔再走出黎:o)
https://upload.hkgolden.media/comment/2ofocxja.2vzuz1ept1k.z4yycw5zrjk.tlo.jpg

竟然開得咁少位#adore#
屌仆街
引用
01/09/2022 22:27
仍然過唔到黃昏 :-(
不停重覆
引用
01/09/2022 22:53
仍然過唔到黃昏 :-(

課金解決問題#good#
冷靜啲
引用
01/09/2022 22:57
我正式宣告唔課都可以打爆黃昏#yup#lm
12 5 隻sub係因為我d幻獸出晒探:~(
[img]https://upload.hkgolden.media/comment/w10u2asi.4uxvhooc54n.ssoymelf2k2.e3n.jpg[/ig]
[img]https://upload.hkgolden.media/comment/bcfn14lp.2xltcjafwhu.mklvwgkhrzc.l2m.jpg[/mg]
[img]https://upload.hkgolden.media/comment/4w5idffb.u3ummfowrtk.ac1ux5jra3i.2sr.jpg[/mlg]
[img]https://upload.hkgolden.media/comment/1cfa50d5.hk3uvcaglvx.enyhll2kenl.bhy.jpg[/ig]
[img]https://upload.hkgolden.media/comment/dmhtet4f.v1wn3hjc2op.il3nehkqr2a.jwf.jpg[/ig]
[img]https://upload.hkgolden.media/comment/znzieadf.k1dhjpl0gss.in2ydfxet1k.wae.jpg[/ig]

有課都跟唔到
可惡的歐洲人#kill#
不停重覆
引用
02/09/2022 00:34
而家反而係月頭收最多友情#no# [sosad2]lm
冷靜啲
引用
02/09/2022 01:38
而家反而係月頭收最多友情#no# [sosad2]lm

琴晚追尾班車係咁用你#ass#lm
冷靜啲
引用
02/09/2022 01:57
復刻湖都(遊戲)pool[sosad]
團長弗格斯
引用
02/09/2022 07:30
而家反而係月頭收最多友情#no# [sosad2]lm

因為黃昏塔:o)
九十九鳥朝縫
引用
02/09/2022 08:24
而家反而係月頭收最多友情#no# [sosad2]lm

因為黃昏塔:o)

可能仲有深淵?
虛火
引用
02/09/2022 13:20
而家反而係月頭收最多友情#no# [sosad2]lm

因為黃昏塔:o)

黃昏冇友情呀唔係咩
不停重覆
引用
02/09/2022 14:36
而家反而係月頭收最多友情#no# [sosad2]lm

因為黃昏塔:o)

黃昏冇友情呀唔係咩

用左就有#yup#
不停重覆
引用
02/09/2022 14:37
IFC GOOGLE PAY 個EVENT
得100 PT:~(
不停重覆
引用
02/09/2022 14:38
而家反而係月頭收最多友情#no# [sosad2]lm

因為黃昏塔:o)

黃昏冇友情呀唔係咩

用左就有#yup#

試左係無#yup#
前往 電腦版網頁
© 2023 HKGolden.com. All Rights Reserved.
Terms and Conditions     [email protected]