[A/I]ChainChronicle[2347]鎖鏈戰記 潜艦の世界 - 香港高登
[登入]
不停重覆
引用
01/09/2022 12:47
https://upload.cc/i1/2022/09/01/2jdCYA.jpg

http://i.na.cx/34zJs7.gifChain Chronicle 高登日服區http://i.na.cx/34zJs7.gif

係到賣野、曬命者準備單機#bye#

新手向資料及介紹(含陳年卡評,Q&A) - http://goo.gl/D13Y2C

台灣高參考度 - CC卡片資料庫 - http://goo.gl/7xHMeF

中文WIKIA(UPDATE慢) - http://goo.gl/2tWqYQ

第二部新增成就任務說明列表 - http://goo.gl/9PPMCH

限時特典code網 - http://chaincrers.webcrow.jp/campaign.html

【人物有幾好J?】我直接用例子答你。[bouncer]lm[bouncer]lm

https://upload.cc/i1/2022/09/01/1oauGM.jpg
https://upload.cc/i1/2022/09/01/yvdOzx.jpg
https://upload.cc/i1/2022/09/01/Dym7jV.jpg【講咁耐,邊到DOWNLOAD先得架?】

AN 2.6.0 apk (10-12-2015)

Google drive - http://0rz.tw/WPNoq

qooapp - http://0rz.tw/ORYBD

AN及IOS紀錄可以互通

問官方拎番ac
http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=24520&snA=25766&tnum=6

其他常見問題請至 http://0rz.tw/mm6JN

1001 Template: http://goo.gl/3HCSzO
團長弗格斯
引用
01/09/2022 13:05
#cn#
IF C之世界
引用
01/09/2022 13:13
指定動作
負評比歐洲人
不停重覆
引用
01/09/2022 13:37
收工 下個月再玩
輕鬆 #hoho#

https://upload.cc/i1/2022/09/01/zApw2E.jpeg


https://upload.cc/i1/2022/09/01/efKiLQ.jpeg
https://upload.cc/i1/2022/09/01/8kirzj.jpeg
https://upload.cc/i1/2022/09/01/mwNagh.jpeg
https://upload.cc/i1/2022/09/01/aNMXOA.jpeg
https://upload.cc/i1/2022/09/01/kytaOC.jpeg
九十九鳥朝縫
引用
01/09/2022 13:44
#yup#
團長弗格斯
引用
01/09/2022 14:03
多左句乜有料無料石:O
不停重覆
引用
01/09/2022 14:31
小號都搞埋表塔
原來已經有6隊#cn#
IF C之世界
引用
01/09/2022 14:39
#yup#

跟唔到:-(
九十九鳥朝縫
引用
01/09/2022 14:54
#yup#

跟唔到:-(

我都唔想出40抽抽隻湖都奶xx(
團長弗格斯
引用
01/09/2022 15:27
天魔準備轉場
不停重覆
引用
01/09/2022 15:34
#yup#

跟唔到:-(

我都唔想出40抽抽隻湖都奶xx(

湖都奶黃昏都唔出真係抽完都唔會用#cn#
無湖都奶咪幻奶 拎多隻4星都SUB姐#yup#
冷靜啲
引用
01/09/2022 16:21
指定動作
負評比歐洲人

跟大佬#hoho#
冷靜啲
引用
01/09/2022 16:22
#yup#

跟唔到:-(

我都唔想出40抽抽隻湖都奶xx(

湖都奶黃昏都唔出真係抽完都唔會用#cn#
無湖都奶咪幻奶 拎多隻4星都SUB姐#yup#

冇湖都人又躺平唔玩黃昏[sosad]
團長弗格斯
引用
01/09/2022 16:30
#yup#

跟唔到:-(

我都唔想出40抽抽隻湖都奶xx(

湖都奶黃昏都唔出真係抽完都唔會用#cn#
無湖都奶咪幻奶 拎多隻4星都SUB姐#yup#

冇湖都人又躺平唔玩黃昏[sosad]

點都玩晒頭9層拎膠
不停重覆
引用
01/09/2022 16:41
#yup#

跟唔到:-(

我都唔想出40抽抽隻湖都奶xx(

湖都奶黃昏都唔出真係抽完都唔會用#cn#
無湖都奶咪幻奶 拎多隻4星都SUB姐#yup#

冇湖都人又躺平唔玩黃昏[sosad]

點都玩晒頭9層拎膠

我望望下小號好似打到
不過又係D極限操作
可以玩玩了:P
嗯哦嘻呵哈喲
引用
01/09/2022 16:44
#yup#

跟唔到:-(

我都唔想出40抽抽隻湖都奶xx(

湖都奶黃昏都唔出真係抽完都唔會用#cn#
無湖都奶咪幻奶 拎多隻4星都SUB姐#yup#

冇湖都人又躺平唔玩黃昏[sosad]

點都玩晒頭9層拎膠

我望望下小號好似打到
不過又係D極限操作
可以玩玩了:P

唔要極限操作,我要極易操作:-(
不停重覆
引用
01/09/2022 16:50
#yup#

跟唔到:-(

我都唔想出40抽抽隻湖都奶xx(

湖都奶黃昏都唔出真係抽完都唔會用#cn#
無湖都奶咪幻奶 拎多隻4星都SUB姐#yup#

冇湖都人又躺平唔玩黃昏[sosad]

點都玩晒頭9層拎膠

我望望下小號好似打到
不過又係D極限操作
可以玩玩了:P

唔要極限操作,我要極易操作:-(

極易係POST 頭咪有
全部一TAKE#cn#
冷靜啲
引用
01/09/2022 16:52
#yup#

跟唔到:-(

我都唔想出40抽抽隻湖都奶xx(

湖都奶黃昏都唔出真係抽完都唔會用#cn#
無湖都奶咪幻奶 拎多隻4星都SUB姐#yup#

冇湖都人又躺平唔玩黃昏[sosad]

點都玩晒頭9層拎膠

我望望下小號好似打到
不過又係D極限操作
可以玩玩了:P

唔要極限操作,我要極易操作:-(

極易係POST 頭咪有
全部一TAKE#cn#

非洲人根本跟唔到:~(
IF C之世界
引用
01/09/2022 16:53
https://upload.hkgolden.media/comment/xwu4q3mf.vox4q45ss21.vxbeaaf05d2.sxu.png
12-1

https://upload.hkgolden.media/comment/xciw4vfh.mooeoih3lxd.ry12gvqdm5y.bxj.png
12-2

https://upload.hkgolden.media/comment/vap4b3ps.ohoitpqwf40.s01r34uh55l.yl1.png
12-3

https://upload.hkgolden.media/comment/jsbvny52.0knth2ajn5e.ayjnpyudhe5.iap.png
12-4

https://upload.hkgolden.media/comment/vvoxdmgw.znd3ttvdtdq.hdqxat5wteb.33m.png
12-5

去返以前模式,好有挑戰性[sosad]
團長弗格斯
引用
01/09/2022 17:05
見到肉棒但冇跳舞弓#hehe#
不停重覆
引用
01/09/2022 17:06
見到肉棒但冇跳舞弓#hehe#

D人成日都扮非洲人#hehe#
不停重覆
引用
01/09/2022 17:06
天魔副都#hoho#
IF C之世界
引用
01/09/2022 17:15
見到肉棒但冇跳舞弓#hehe#

D人成日都扮非洲人#hehe#

見解包麻麻慳返個10抽xx(
連保底得2SSR
不停重覆
引用
01/09/2022 17:16
見到肉棒但冇跳舞弓#hehe#

D人成日都扮非洲人#hehe#

見解包麻麻慳返個10抽xx(
連保底得2SSR

我覺得好鬼好用[sosad]lm
IF C之世界
引用
01/09/2022 17:19
見到肉棒但冇跳舞弓#hehe#

D人成日都扮非洲人#hehe#

見解包麻麻慳返個10抽xx(
連保底得2SSR

我覺得好鬼好用[sosad]lm

點為之好用??
表塔無機會出場[sosad]
前往 電腦版網頁
© 2024 HKGolden.com. All Rights Reserved.
Terms and Conditions     [email protected]